• Grafia Reklamebyrå AS. Julsundvegen 4, 6412 Molde Norge
  • (+47) 71 20 29 33

NavitasNAVITAS Grafisk profil


Navitas er en selvstendig organisasjon som skal skape verdier for aktørene i petroleumsbransjen gjennom informasjonsformidling og leverandørutvikling. Grafia har utviklet ny grafisk profil med komplett profilprogram for Navitas, og findcontracts.no som er et nettsted hvor en kan finne kontrakter og planer i petroleumsbransjen. Findcontracts.no er et Navitas-prosjekt med partnere som Olje og energidepartementet, Statoil, Shell, Petroartic og Høgskolen i Molde.